Akademik Kurul tutanağı

                                                                                                                                    09.01.2014

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AKADEMİ KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

1. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Akademik Anabilim Kurulu “Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Uzmanlık Eğitimi” gündemi ile olağanüstü olarak toplandı.

Karar:

Ülkemizde Aile Hekimliği tıp disiplini Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde 30 yılı aşan bir süredir yer almakta ve bu alanda uzman yetiştirmektedir. Aile Hekimliği bütün dünyada akademik ve bilimsel bir tıp disiplini olarak kabul ve saygı görmektedir. Bizler de ülkemizin bu alandaki eğiticileri olarak kendimizi sürekli yenileyerek, uluslararası ilişkilerimizi güçlendirerek, disiplinimizin temel felsefesine ve bilgi içeriğine bilimsel araştırmalarımızla katkıda bulunarak ülkemizde de Aile Hekimliğinin saygın bir yere sahip olmasını sağlamaya çalıştık, çalışıyoruz.

Bugün, 29 profesör, 71 doçent, 106 yardımcı doçent ve başasistan ve öğretim görevlisi olarak 61 Üniversitenin Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve 22 Devlet Eğitim Hastanesi Aile Hekimliği biriminde, 1000’e yakın uzmanlık öğrencisinin (asistan) Aile Hekimliği Tıp Disiplininin uluslararası tanımı ve içeriğine uygun, uluslararası standartlarda bir uzmanlık eğitimi alabilmesi için emek vermekteyiz.

1990 yılından bu yana aile hekimliği akademisyenleri, uzman ve asistanları, dernekleri ve vakıfları olarak; Aile Hekimliği Uzmanlarının halkın temel sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek birinci basamak sağlık hizmetlerini sunabileceğine inandığımız için taleplerimiz hep var olan aile hekimliği uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde olmuştur.

Ülkenin yapısının ve sağlık sorunlarının farkında olan ve sorumluluğunu hisseden Aile Hekimliği Akademisyenleri olarak, sağlık sorunlarına çözüm getirebilecek yeterli sayıda uzman hekimin, bilimsel kanıtlar ve uluslararası teamüllerle uyumlu uzmanlık eğitimi alarak yetişebilmesine yönelik farklı modelleri, Aile Hekimliği uygulamalarının başladığı 2004 yılından bu yana defalarca Bakanlığın dikkatine sunduk. Tüm bilimsel toplantılarımızda bu konuya yer verdik, Bakanlık yetkililerini tüm toplantılarımıza davet ettik, onları tam zamanlı uzmanlık eğitiminin önemi konusunda bilgilendirdik. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde Bakanlığımız Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile ilgili alternatif arayışlar içinde oldu.

Birinci basamak sağlık hizmetine ihtiyacı olanların alanında “uzmanlık eğitimi” almış olan hekimle karşılaşma hakkı göz ardı edilerek, mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitimine yeterli destek vermek yerine  “yerinde, uzaktan uzmanlık eğitimi” gibi bir modelin geliştirilmesi tercih edilmiştir. Önce 2011 yılında yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yalnızca aile hekimliği alanında ve yalnızca sahada çalışan pratisyen aile hekimleri için “yerinden ayrılmadan” “yarı zamanlı” uzmanlık yolu açılmış, Anayasa Mahkemesi “mevcut uzmanlık eğitimiyle aynı koşulları karşılamak kaydıyla” bu alternatif yola onay vermiştir.

Geçtiğimiz hafta kabul edilen “torba” yasa ile de pratisyen aile hekimlerini yarı zamanlı uzmanlık eğitimine “özendirmek ve teşvik etmek” amacıyla, bu yolla uzman olacaklara ülkemizde tüm doktorlar ve uzmanlar için zorunlu olan devlet hizmeti yükümlülüğünden muafiyet getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 2014 yılı Nisan ayı içinde bu “yarı zamanlı” uzmanlık eğitimine başlamayı planlamaktadır. Geçtiğimiz hafta başında Ankara’da yapılan ve bazı aile hekimliği akademisyenlerinin de davet edildiği toplantıda, “siyasi bir karar” olan bu “alternatif uzmanlık eğitimini” uygulamakta kararlı oldukları ifade edilmiştir. Aynı hafta içinde Tıpta Uzmanlık Kurulu toplanmış ve aile hekimliğinde yerinde yarı zamanlı alternatif uzmanlık eğitimi için kararlar almıştır.

Bu mevzuat ile aile hekimliği diğer tıp disiplinlerinden ayrılmakta ve hiç birinde yer almayan şekilde ikinci bir alternatif uzmanlık yolu açılmış olmaktadır.

03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Tıpta Uzmanlık Kurulu kararları uyarınca Aile Hekimliği  eğitim birimlerinden, Nisan 2014 dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavında “ikinci uzmanlık yolu” için kadro talep etmeleri beklenmektedir.

Burada kaygılarımızı tekrar dile getirmek istiyoruz:

Yasayla zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılarak, büyük bir eşitsizliğe, haksızlığa ve adaletsizliğe yol açılmıştır.

Alternatif aile hekimliği uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Sınavı baraj puanı düşürülmüş, uzmanlık eğitimi için ikinci bir yerleştirme usulü getirilmiştir.

Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin olmazsa olmaz parçası olan ve klinik ortamda eğitici ve uzmanlık öğrencisinin birlikte çalışması üzerinde kurgulanması gereken, 18 aylık saha eğitiminin bu asistanlar ile nasıl uygulanacağı ise belirsizdir. Zorunlu rotasyonların yapılamaması ya da yapıldı gösterilmesi ihtimali daha da endişe vericidir.

Bu şekilde önce; halen aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapmakta olan asistanlar, sonra bu uygulamaya girmeleri zorlanan sözleşmeli aile hekimleri en son olarak da halkımız için, geçerli, etkin ve adil olmayan bir uzmanlık süreci başlatılmış olacaktır.

Tıpta Uzmanlık alanlarının geleceğini tehdit eden ve keyfi uygulamalara yol açabilecek, uzmanlık eğitiminin niteliğini düşürecek bu tür bir alternatif yolu kabul edilemez buluyoruz.

Tüm bu nedenlerle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak, yarı zamanlı uzmanlık eğitimi için kadro talebinde bulunulmaması, Dekanlığımızın ve Rektörlüğümüzün mesleğimizi tehdit eden bu gelişme ile ilgili bilgilendirilmesi ve ülke platformlarında haklarımızın taraflarınca savunulması hususunun arz edilmesi karar altına alınmıştır.

  

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren

Anabilim Dalı Başkanı

  

Doç. Dr. Serdar Öztora                                                           Doç. Dr. Ayşe Çaylan

     Öğretim Üyesi                                                                         Öğretim Üyesi

Bu içerik 21.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1398 kez okundu.