Asistan bildirisi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

ASİSTAN BİLDİRİSİ

Sağlık Bakanlığı mevcut olan aile hekimliği uzmanlık eğitimi dışında “sözleşmeli aile hekimleri” için yarı zamanlı uzmanlık eğitimini başlatmıştır. Eylül 2014 dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavında talep olmadığı halde eğitim kurumumuza kadro açılmıştır. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan çekirdek eğitim programı çerçevesinde yürütülen aile hekimliği eğitim programının sözleşmeli aile hekimliği için tanımlanan yarı zamanlı uzmanlık eğitiminde geçerli olması aynı zamanda başka bir yerde çalışması planlanan bu kişiler için olanaksız görünmektedir.  Çıkarılan “sözleşmeli aile hekimleri” için yarı zamanlı uzmanlık eğitimi uygulaması ile aile hekimliği asistanlarının çalışma koşullarına yapılan müdahaleler en çok şu anda uzmanlık eğitimlerine devam etmekte olan biz aile hekimliği asistanlarına yapılan büyük bir haksızlıktır. Sağlık Bakanlığı’nın şu anki aile hekimliği asistanlarının durumu ve geleceğini hiç düşünmediği fark edilmektedir. 

Burada kaygılarımızı ve iki uygulama arasındaki fırsat eşitsizliklerini dile getirmek istiyoruz:

1-     Yabancı dil yeterliliğinin aranmaması

Uzmanlık eğitimi almak isteyen tüm hekimlerde yabancı dil yeterliği koşulu aranırken ve birçok hekim çeşitli yabancı dil sınavlarında elenip kariyer hedeflerini ertelemek zorunda kalırken, sözleşmeli aile hekimlerine uzaktan eğitimle uzmanlık ünvanı verilişinde bu aşamanın atlanması ve yabancı dil yeterliliğinin aranmaması son derece hakkaniyetten uzak bir tutumdur ve özellikle yabancı dil yeterliliği noktasında takılıp uzmanlık eğitimine adım atamayan hekimlere yapılan bir haksızlıktır.

2-     TUS’ta uygulanan katsayı ve taban puan eşitsizliği

Aile hekimliği asistanı olarak eğitim gören bizler 45 puanlık taban puana göre tıpta uzmanlık sınavına girerken, uzaktan eğitimle gelen hekimler 40 taban puanına tabi olmaktadır ve katsayı puanı olarak 2 kat fazla puan almaktadırlar. Bu katsayı farkı göz önüne alınırsa bizler 45 taban puan uygulaması ile sınava girerken uzaktan eğitimle yarı zamanlı uzmanlık verilmesi planlanan hekimler sınava katılan tüm diğer hekimlere göre avantajlı duruma geçmektedirler.  

3-     Yerleştirmenin ÖSYM yerine THSK tarafından yapılması                                                      

 ÖSYM tarafından yapılan bir sınav sonucunda yerleştirmelerin THSK tarafından yapılması
adaletsizliği akla getirmektedir.

4-     ÖSYM ve THSK kadro farkı

ÖSYM kadrosu ile uzmanlık eğitimine yerleşenler yaşama düzenlerini bozarak gereğinde il değişikliği yaptığı halde THSK kadrosu ile bulundukları ilde açılan uzmanlık kadrolarına yerleşen sözleşmeli aile hekimleri için bu durum herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

5-     Sözleşme konusunda belirsizlik

Sağlık Bakanlığı Kadrosu ile TUS'a girerek araştırma görevlisi kadrosuna atanan aile hekimliği uzmanlık öğrencilerine imzalatılan sözleşmenin yarı zamanlı uzmanlık kadrosuyla gelenlere imzalatılıp imzalatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

6-     6 yıllık eğitim boyunca hizmet puanları artarken, 3 yıllık eğitim alanların hizmet puanlarının artmaması ve bu durumun kurum içi atamalarda adaletsizlik yaratması

6 yıl boyunca hizmet puanı yüksek olan bir bölgede çalışan aile hekimi uzaktan eğitim süresi bittiğinde, mecburi hizmeti de olmadığı için bu hizmet puanını kullanmak isteyebilir. 3 yıllık eğitim almış ardından mecburi hizmetini yapmış aile hekimi uzmanlarının önüne geçebilir. Ayrıca 6 yıllık uzaktan eğitimle uzman olan bir aile hekiminin kurum içi atamada TSM, Halk Sağlığı Müdürlüğü, entegre ilçe hastanesi ya da kamu hastaneleri kurumuna bağlı bir hastaneyi tercih etmesinde engel yoktur. Entegre ilçe hastanelerinde belli bir aile hekimi uzmanı sayısı olup, burada çalışan tüm aile hekimleri uzaktan eğitimle uzman olduğunda kimin uzman kadrosunda olacağı da muammadır.

7-     6 yıllık eğitim süresinin iç planlamasının netleşmemesi

Uzmanlık eğitimimiz TAHYK tarafından 18 ay rotasyon, 18 ay bölüm içi eğitimler olarak planlanmıştır. Mevcut tam zamanlı uzmanlık eğitimi rotasyona gidilen dalın kendi asistan eğitimleri ile aynı standartta yapılan oldukça iyi yapılandırılmış 18 aylık rotasyon programı içermektedir. Bunun yanı sıra 18 aylık aile hekimliği uygulama eğitimi bulunmaktadır. Toplamda 3 yılı kapsayan bu uzmanlık eğitimi sürecinde her hafta yarım gün anabilim dalı içi eğitimlerimiz düzenli olarak devam etmektedir. Her asistanın 6 aylık dönemlerde başarısı değerlendirilmektedir.

Kabul edilen düzenlemeler doğrultusunda sözleşmeli aile hekiminin yarı zamanlı uzmanlık eğitimini 6 yıllık sürede yılda üçer ay olmak üzere rotasyonunu tamamlayarak ve geri kalan zamanda kendi görevli olduğu ASM’de sağlık hizmeti vererek çalışması planlanmıştır. Bu süre boyunca bu yasa ile uzmanlık eğitimine başlamış olacak olan meslektaşlarımız haftalık yapılan eğitim toplantılarına katılamayacak, toplam süresi 3 ayı geçen rotasyonları iki parça halinde almış olacaklardır ve bu eğitim sürekliliği açısından tezat oluşturmaktadır. Ayrıca 18 ay bölüm içi eğitimimizde, hocalarımız eşliğinde yapmış olduğumuz birebir hasta-hekim görüşmeleri başta olmak üzere aile hekimliğinin temel kavramları, makale yazma-okuma-değerlendirme, istatistik vb. akademik konularda fark edilir düzeyde eksik yetişmiş olacaklardır.

8-     Devlet hizmet yükümlülüğü     

Tüm uzmanlık dallarında olduğu gibi aile hekimliği uzmanlık eğitim süreci sonunda devlet hizmeti yükümlülüğünün olması; tüm düzenlerini bozarak yurdun çeşitli bölgelerine sağlık hizmeti vermek amacıyla giden biz uzman aile hekimlerine yapılan çok büyük bir eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliktir.

9-     Askerlik

Yarı zamanlı uzmanlık eğitimiyle gelecek olan hekimler eğitim süreleri olan 6 yıl boyunca askerlikten muaf olacaklardır. Bizim 3 yıl olan eğitim süremizde 3 yıl askerlikten muaf olacağımız düşünüldüğünde bizim iki katımız haklara sahip olacaklardır.

10-  İstifa Edildiğinde

Asistanlık eğitiminde çalıştığımız kurumdan istifa ettiğimizde yeniden görev yapabilmek için açıktan atamaya tabi olduğumuz halde, yarı zamanlı uzmanlık kadrosunda olan hekimlerin asistanlıktan istifa etmeleri durumunda sözleşmeli aile hekimi olarak halihazırda görev yaptıkları yerde hekim olarak çalışmaya devam edecek olmaları eşitliğe aykırıdır.

11-  Akademisyen olup olmayacakları konusundaki belirsizlik

Bu uygulama sonucunda uzmanlık ünvanı alan hekimlerin akademik kadrolarda yer bulmak adına eşit şansı olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmaması bu konuda soru işaretleri yaratmıştır.

12-   Başka uzmanlık dallarında yarı zamanlı eğitimle uzman olunamazken aile hekimliği asistanlarına karşı adaletsizlik yapılması

Hiç bir uzmanlık dalına ait diploma pratisyenlere uzaktan eğitimle verilmezken, pratisyen hekimler aynı anda bulundukları yerde çalışmaya devam edip, yüksek bir maaş alarak, aile hekimliği uzmanı olabilecektir. Bu aile hekimliği asistanlarına da uzmanlarına da yapılan bir haksızlıktır. 

13-  Çalışma ortamında huzursuzluk

Farklı şartlar ve koşullar altında aynı uzmanlık eğitimine girmiş olan asistanlar arasında çıkması kuvvetle muhtemel olan huzursuzluk ve ayrışmanın alınan eğitimi ve çalışma ortamını kötü etkileyeceği, verimi ve yararlanmayı düşüreceği, asıl hedef olan uzman yetiştirilmesi durumuna önemli bir darbe vuracağının göz önüne alınarak bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak birçok belirsizlik ve eşitsizlik içeren “yerinde, uzaktan uzmanlık eğitimi” modeli kalifiye uzman doktor yetiştirmek yerine sadece uzman aile hekimi sayısını arttırma amacı güdüldüğünü düşündürmektedir. Bu amaca yönelik olarak asistan kadrolarının artırılması sağlanarak mevcut uygulama ile yeni arayışlara gidilmeksizin 3 yılda donanımlı yeni uzmanlar yetiştirilebilir.

Biz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği asistanları olarak bu adaletsizliğe karşı olup yarı zamanlı uzmanlık eğitimi modelini desteklemediğimizi bildiririz.

Bu içerik 21.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3484 kez okundu.