Ana Bilim Dalımız

İlk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Üniversitemizin 25 yıllık tarihinde ülkemiz bilim hayatına kattığı pek çok zenginlik, yetişmiş insan gücüne eklediği binlerce mezunun yanında, Türkiye tıbbında önemli bir yapı taşı olan aile hekimliği anabilim dallarının öncüsünü kurmak gibi de önemli bir başarısı vardır.
Aile Hekimliği, tüm dünyada en eski tıp uygulaması olduğu halde, akademik yapılanmada en genç disiplindir. Modern dünyada akademik gelişimi, 1952’de İngiltere Kraliyet Aile Hekimliği Koleji, 1969’da Amerikan Aile Hekimliği Board’ı ile başlar. Ülkemizde ise, 1970’li yıllarda Aile Hekimliği sözcük olarak kullanılmaya başlansa da, o yıllarda bir akademik disiplinden ziyade bir hizmet sunum modeli olarak algılanır. Bir uzmanlık olarak 1983’de Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yerini alan disiplinimizde bir sonraki kilometre taşı, 1985’de Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde ilk asistanların göreve başlamalarıdır.
Sağlık Bakanlığı’nın 18 Şubat 1993/183 sayılı yazısı ile YÖK’den Aile Hekimliği Anabilim Dalları kurulmasını talep etmesi, YÖK’ün 16 Temmuz 1993 ve 2701 sayılı yazısı ile Bütün Tıp Fakülteleri’nde Dâhili Tıp Bilimleri’ne bağlı Aile Hekimliği Anabilim Dalları’nın kurulmasının uygun görüldüğü tüm üniversitelere bildirmesi ile Aile Hekimliğinin akademik gelişimi yeni bir safhaya gelmiştir.

Anabilim Dalımızın Yapılanma ve Kadrosu:
Fakülte Kurulumuz, 17 Eylül 1993 tarih ve 5 sayılı oturumunun 7 numaralı kararı ile Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın kadro oluşumunun fakülte yönetim kurulunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu tarih, ülkemiz Aile Hekimliği camiasınca kıvançla hatırlanmaktadır, çünkü ülkemizin ilk Aile hekimliği Anabilim Dalının hayatiyet kazandığı gün olarak tarihe geçmiştir. Dekanlığımızın 1 Ekim 1993 tarih ve 3104 sayılı yazısı ile Sayın Prof. Dr. Kemal Agun, Anabilim Dalı Başkanlığı’na vekâleten atanmıştır.
Hemen ardından bir başka ilk gerçekleşmiş, Sağlık Bakanlığı, kendi kontenjanından fakültemiz için 10 adet Aile Hekimliği araştırma Görevlisi kadrosunu Eylül 1993 TUS kılavuzunda ilan etmiştir. Ülkemizde bir üniversitede çalışan ilk Aile Hekimliği Asistanı Dr. A. Ufuk Kızıler, fakültemizde 30 Kasım 1993 tarihinde göreve başlamıştır.
Sayın Prof. Dr. Agun liderliğinde 1993-1997 tarihlerinde 6 Aile Hekimliği Uzmanı anabilim dalımızda yetişmiştir. Anabilim Dalımız ilk uzmanını 19 Mart 1997 tarihinde vermiştir.
Değerli kurucu başkanımızın 23 Temmuz 1997 tarihinde emekliye ayrılmasının ardından, Sayın Prof. Dr. H. Murat Tuğrul Anabilim Dalı Başkanlığını devralmış ve 5 Ocak 1998 Tarihine kadar yürütmüştür. 
Anabilim Dalımızın Aile Hekimliği Uzmanı ilk öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 30.12.1997 Tarihinde göreve başlamış, 5 Ocak 1998 tarihinden itibaren anabilim dalı başkanlığını üstlenmiştir. Sonraki dönemde anabilim dalımız gelişmesini ve büyümesini sürdürmüş, 1999 yılında Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Öğr. Gör. Uz. Dr. Melih Şahin ve Uz. Dr. Cahit Özer ekibe katılmışlardır. 2000 yılında Dr. Şahin Yrd. Doç.’liğe yükseltilmiş, 2004 yılında Dr. Aktürk, 2005 yılında Dr. Dağdeviren Doçent olmuşlardır. Dr. Aktürk 2006 yılında istifa ile görevinden ayrılmıştır. Dr. Özer’in Mustafa Kemal Üniversitesine, Dr. Şahin’in de 18 Mart Üniversitesine geçerek yeni Aile Hekimliği Anabilim Dalları kurmalarının ardından, 2009 yılında Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora ve 2010 yılında Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan Anabilim Dalımızda göreve başlamışlardır. Dr. Öztora ve Dr. Çaylan 2012 yılında Doçentlik ünvanı alarak kadrolarına atanmışlardır.
Anabilim dalımızın kuruluşundan bu yana 37 asistan uzmanlığını tamamlamış, halen 13 asistan da uzmanlık eğitimi görmektedir.

Anabilim Dalımızın Sağlık Hizmetleri:
Nisan 1999’da II. Beyazıt Külliyesi Tıp Medresesi, poliklinik hizmetleri verilmek üzere rektörlükçe anabilim dalımıza tahsis edilmiş, ekibimiz ve bölge halkının sıcak kaynaşması ile hayata geçen polikliniğimizin küçük onarımları halkın desteği ve çalışanlarımızın emeği ile sağlanmıştır. O dönemde asistanlarımızın haftalık eğitim programları da medresedeki eğitim odasında yapılmaya başlanmış, 8 odada hizmet veren ekibimiz halkın teveccühünü kazanmıştır.
Polikliniğimizin varlığı, Sağlık Müzesi’nin Avrupa Konseyi müze ödülü almasında da olumlu rol oynamış, jüri özellikle müze kompleksinin “Yaşayan Müze” konseptine kararda atıfta bulunmuştur.
Aynı mekânın büyük kısmının çağdaş sanatlar müzesine terk edilme mecburiyeti sonrasında ise iki odaya sıkışan polikliniğimizin hizmet çeşitliliği azalmak zorunda kalmış, bu da hasta sayısında azalmaya yol açmış ve 2009 yılında poliklinik kapanmıştır.
2006 yılında üniversitemiz Ayşekadın Yerleşkesi’nde açılan Aile Hekimliği Polikliniği ve Sağlıklı yaşam ünitesinde de ekibimizce sağlık hizmeti sunulmaktadır. 2010 yılında Ayşekadın Aile Hekimliği Polikliniği, yeniden yapılandırılan hizmet binasına taşınmış ve hizmetini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızın Bilimsel Toplantıları:
Uluslararası ve Ulusal:
Kuruluş döneminde 1. Edirne Türk-Alman Sağlık Vakfı Bilimsel Sempozyumu (23 Kasım 1993) ve 2. Türk-Alman Tıp Günleri ve Aile Hekimliği (16 Haziran 1995) adlı uluslararası toplantılar düzenlenerek, fakültemizde Aile Hekimliği’nin konuşulduğu önemli organizasyonlara imza atılmıştır.
2001 yılı ülkemize yeni bir ilkin yaşatıldığı yıldır. Ulusal Aile Hekimliği Kongresinin 2001 krizi nedeniyle ertelenmesi üzerine “Ulusal Aile Hekimliği Günleri” adıyla yeni bir kongre dizisinin oluşturulması anabilim dalımızca Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’ne teklif edilmiş, 2-5 Kasım 2001 tarihlerinde Amerika ve Yunanistan’dan konuk konuşmacılar ve 200’ün üzerinde yerli bilim insanının katıldığı “Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Aile Hekimliği Günleri” üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
İzleyen günlerde ilklere bir yenisi eklenmiş, Virginia Commonwhealth Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü ile birlikte Edirne’de “Incorporation of Adult learning Concepts into Medical School Training and Curriculum” alt başlıklı “International Course of Faculty Development” 06-10 Kasım 2001 tarihlerinde Anabilim Dalımız salonlarında gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizi Avrupa Aile Hekimliği Kalite Derneği’nde temsil eden öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Nezih Dağdeviren ve Doç. Dr. Zekeriya Aktürk’ün organizasyonu ile Derneğin ülke temsilcilerinin olağan toplantısı 27-29 Nisan 2006 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Şile Doğa Otel’de 40’ın üzerinde Avrupa Ülkesinin temsilcilerinin katılımı ile yapılmıştır.
Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Nezih Dağdeviren İstanbul’da düzenlenen 2008 WONCA Avrupa Kongresi eş başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Anabilim Dalımız 2010 yılında yeni bir mezuniyet sonrası eğitim etkinliği başlatarak 1. Trakya Aile Hekimliği Kongresini düzenlemiştir.
Ayrıca 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Nezih Dağdeviren Başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora’nın sekreterliğinde başarı ile düzenlenmiştir.
Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz birçok ulusal kongre ve toplantıda Düzenleme Kurulu üyesi, Bilimsel Kurul üyesi, Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak görev almaktadırlar.
Bölgesel:
Trakya Aile Hekimliği Günü, 25 Ekim 1999’da konuk konuşmacılarla düzenlenmiştir. 27-28 Nisan 2000 tarihlerinde ilimizdeki birinci basamak hekimlerine yönelik “Birinci Basamak Sağlık Bakımında Çağdaş Uygulamalar Kursu”, 2003 yılında Çorlu’da “İletişim Becerileri Kursu” ve Edirne’de “Birinci basamak Hekimleri için Temel EKG Değerlendirme Becerileri Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Anabilim Dalımızın Dış İlişkileri:
Anabilim Dalımız, kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası platformda yaygın ilişkiler kurmuştur. Halen öğretim üyemiz Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Avrupa Aile Hekimliği Kalite Derneği (EquiP) de ülkemizi temsil etmekte, Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) ve Avrupa Aile Hekimleri Birliği (Woncaeurope)’nde Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği adına gözlemci olarak bulunmaktadır.
Prof. Dr. Dağdeviren, bu çerçevede 2008 Avrupa Aile Hekimliği Kongresi’nin düzenleme komitesi Eşbaşkanlığını da üstlenmiştir.
Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Dağdeviren, Yrd. Doç. Dr. Öztora ve Yrd. Doç. Dr. Çaylan, Avrupa Aile Hekimliği Akademisyenleri Birliği (EURACT) üyesi olup, ve Prof. Dr. Dağdeviren ve Yrd. Doç. Dr. Çaylan Avrupa Aile Hekimliği Araştırma Ağı (EGPRN) üyesi ve Prof. Dr. Dağdeviren ayrıca Amerikan Aile Hekimliği Akademisi (American Academy of Family Practice-AAFP), Amerika’daki Aile Hekimliği Eğiticileri Topluluğu (Society of Teachers of Family Medicine-STFM) üyesi ve Dünya Aile Hekimliği Ulusal Kolejler ve Akademileri Organizasyonu (World Organization of National Colleges and Academies-Wonca) direkt üyesidir.
Prof. Dr. Dağdeviren ve Yrd. Doç. Dr. Çaylan Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu’na üç dönem seçilerek çeşitli görevlerde bulunmuşlardır.
Prof. Dr. Dağdeviren, Yrd. Doç. Dr. Öztora ve Yrd. Doç. Dr. Çaylan, ayrıca Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) Yürütme Kurulu üyeliğine de seçilmiş olup, Prof. Dr. Nezih Dağdeviren 2010 yılından itibaren TAHYK Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
 

Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2485 kez okundu.