Ölçme ve Değerlendirme

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


AMAÇ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı uzmanlık eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin amacı, uzmanlık öğrencisinin bilişsel ve tutumsal gelişim ve kazanımlarının değerlendirilmesi ve gelişim sürecine uygunluğunun izlenmesidir.

HEDEFLER
Bu amaçlara ulaşmak için:

 1. Uzmanlık öğrencisinin kıdemine uygun bilgi dağarcığının ölçülmesi,
 2. Uzmanlık öğrencisinin birey ve aile yönelimli iletişim ve sorun çözme becerilerinin değerlendirilmesi,
 3. Uzmanlık öğrencisinin tıbbi karar verme yeterliliğinin değerlendirilmesi,
 4. Uzmanlık öğrencisinin hasta yönetim becerilerinin değerlendirilmesi,
 5. Uzmanlık öğrencisinin ofis yönetim becerilerinin değerlendirilmesi,
 6. Uzmanlık öğrencisinin fizik muayene becerilerinin değerlendirilmesi,
 7. Uzmanlık öğrencisinin rutin ve yönlendirilmiş araştırma kullanma yetkinliğinin değerlendirilmesi,
 8. Uzmanlık öğrencisinin koruyucu sağlık bakımı ve periyodik sağlık muayenesi yetkinliğinin değerlendirilmesi,
 9. Uzmanlık öğrencisinin konsültasyon ve disiplinler arası ortak karar verme becerilerinin değerlendirilmesi,
 10. Uzmanlık öğrencisinin hastayı yaşam ortamında değerlendirme becerilerinin ölçülmesi,
 11. Uzmanlık öğrencisinin eleştirel makale okuma yetkinliğinin değerlendirilmesi,
 12. Uzmanlık öğrencisinin araştırma planlama, yürütme ve raporlama yetkinliklerinin değerlendirilmesi,
 13. Uzmanlık öğrencisinin ekip iletişimi ve yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi,
 14. Uzmanlık öğrencisinin bir sağlık birimini kendi başına yönetebilme yetkinliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME METODLARI
Bu hedeflere ulaşmak için uzmanlık öğrencileri periyodik bilgi ve beceri sınavları, klinik vaka çözümlemeleri, tez hazırlık süreci, tez savunması ve bitirme sınavı gibi ölçme değerlendirme uygulamalarına tabi tutulurlar.
Bu uygulamalar hasta başı klinik değerlendirmeler, haftalık makale çözümlemeleri, altı aylık yazılı değerlendirmeler, uzmanlık eğitiminin bitimine üç ay kala jüri önünde yapılan tez savunması ve uzmanlık eğitiminin sonunda jüri önünde yapılan bitirme sınavlarını kapsamaktadır. 

Bu içerik 17.12.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 256 kez okundu.